Kontakt

Dawid Koziorowski tel.791217001 – prezes, specjalista do spraw szkoleń, trener IT/ICT/TIK.

Jacek Dąbrowski tel.502704175 – wiceprezes, specjalista z do spraw pozyskiwania funduszy europejski i rządowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa.
Doradca w zakresie rozwoju przedsiębiorczości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Natalia Jończyk, tel.690018219 – członek zarządu, logopeda, terapeuta MPE.