O Nas

O FUNDACJI

Fundacja Primaris powstała jako samodzielna i niezależna inicjatywa skupiająca osoby chcące ciężką pracą, zaangażowaniem, poświęceniem oraz innowacyjnym i kreatywnym myśleniem zmieniać otaczającą nas lokalną rzeczywistość.

Celami Fundacji Primaris są m.in.: aktywizacja lokalnej i regionalnej społeczności, pobudzanie lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, wspieranie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców; wpływanie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu świętokrzyskiego i miasta Kielce; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i regionalnych; działalność sportowa, kulturowa, artystyczna, wychowawcza, edukacyjna i oświatowa wśród dzieci oraz młodzieży; działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów; działalność naukowa i charytatywna.

Fundacja Primaris kieruje swoje działania do wielu grup społecznych i zawodowych, środowisk, inicjatyw społecznych i gospodarczych takich jak: lokalni i regionalni przedsiębiorcy, izby gospodarcze, lokalne i regionalne grupy działania; organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; dzieci i młodzież; emeryci oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Formuła działalności jest elastyczna i dostosowana do potrzeb odbiorców podczas spotkań bezpośrednich oraz z wykorzystaniem multimediów. W ramach prowadzonej działalności organizowane są: szkolenia, warsztaty  i treningi; kampanie informacyjne i działania rekrutacyjne bazujące na wskazaniach przedsiębiorców; wycieczki tematyczne połączone z rysem historycznym. Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzona jest w interesujący i angażujący sposób, tak aby uczestnicy mogli nabyć wiedzę tematyczną, umiejętności i doświadczenie w atrakcyjny sposób.

Tworząc Fundację Primaris przyświecała nam jedna myśl – chęć poprawy dobrostanu lokalnej i regionalnej społeczności i sytuacji gospodarczej Kielce
i województwa świętokrzyskiego, poprzez działanie na wielu płaszczyznach oraz docieranie do osób z wielu różnych organizacji, instytucji, podmiotów gospodarczych, grup, środowisk i warstw społecznych. Jesteśmy przekonani, że nasze działania spotkają się z pozytywnym odbiorem i przyciągną inne osoby o podobnych poglądach do wspólnych inicjatyw.