Sukcesy

Bezpłatne doradztwo dzięki któremu wymienione poniżej podmioty gospodarcze uzyskały dotacje:

Dotacja w wysokości 50 tyś. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla:
HANDYMAN Daniel Piotrowski
NIP: 959-205-23-36 REGON: 522144485
SIEDZIBA: Belno 6A, 26-050 Zagnańsk

Dotacja w wysokości 70 tyś. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla:
Creative-spaw Mirosław Kozik
NIP: 664-128-71-22 REGON: 522-424-575
SIEDZIBA: Mirzec Majorat 39A, 27-220 Mirzec

Dotacja w wysokości 150 tyś. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej dla:

LIFT UP RENT MAREK STEFAŃSKI
NIP: 959-190-60-26 REGON: 524332653
SIEDZIBA: ul. Jasna 25, 26-085 TUMLIN-WYKIEŃ

Dotacja w wysokości 245 tyś. zł na rozwój działalności gospodarczej dla:
Grupa ST Sp. z o.o.
NIP: 959-203-81-41 REGON: 387704706
SIEDZIBA: ul. Mielczarskiego 121, 25-611 Kielce

Dotacja w wysokości 320 tyś. zł na rozwój działalności gospodarczej dla:
B&B – Katarzyna Bracha
NIP: 657-229-23-08 REGON: 361108143
SIEDZIBA: KRAKOWSKA 168, 25-707 KIELCE

Szkolenie oraz warsztaty komputerowe dla Podopiecznych Centrum Integracji Społecznej, należącego do Caritas Diecezji Kieleckiej
w latach 2021 – 2022 na kwotę: 12 tyś. zł


Szkolenie komputerowe oraz z języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”
w latach 2021-2022 na kwotę: 25 tyś. zł