Twój biznes

Doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków europejskich oraz rządowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
Kompleksowo zajmujemy się:
Analizą do jakiej dotacji kwalifikuje się osoba czy dany podmiot gospodarczy.
Przygotowujemy pełną dokumentację aplikującą o dotacje.
Pomagamy przy rozliczeniu i formalnościach po uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.