Nasza Fundacja

O FUNDACJI

Fundacja Primaris powstała jako samodzielna i niezależna inicjatywa skupiająca osoby chcące ciężką pracą, zaangażowaniem, poświęceniem oraz innowacyjnym i kreatywnym myśleniem zmieniać otaczającą nas lokalną rzeczywistość.

Celami Fundacji Primaris są m.in.: aktywizacja lokalnej społeczności, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie lokalnych przedsiębiorców; wpływanie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wychowawcza, edukacyjna i oświatowa wśród dzieci oraz młodzieży; działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i emerytów; działalność charytatywna.

Fundacja Primaris kieruje swoje działania do wielu grup, środowisk, inicjatyw społecznych i gospodarczych takich jak: lokalni przedsiębiorcy, izby gospodarcze, lokalne grupy działania; organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; dzieci i młodzież; emeryci oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Formuła działalności jest elastyczna i dostosowana do potrzeb odbiorców podczas spotkań bezpośrednich oraz z wykorzystaniem multimediów. W ramach prowadzonej działalności organizowane są: szkolenia, warsztaty  i treningi; kampanie informacyjne i działania rekrutacyjne bazujące na wskazaniach przedsiębiorców; wycieczki tematyczne połączone z rysem historycznym. Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzona jest w interesujący i angażujący sposób, tak aby uczestnicy mogli nabyć wiedzę tematyczną, umiejętności i doświadczenie w atrakcyjny sposób.

Tworząc Fundację Primaris  przyświecała nam jedna myśl – chęć poprawy dobrostanu lokalnej społeczności i sytuacji gospodarczej naszego regionu, poprzez działanie na wielu płaszczyznach oraz docieranie do osób z wielu różnych organizacji, grup, środowisk i warstw społecznych. Jesteśmy przekonani, że nasze działania spotkają się z pozytywnym odbiorem i przyciągną inne osoby o podobnych poglądach do wspólnych inicjatyw.